Параметри за качество 2018 - Ariel Telecom

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Параметри за качество 2018

Общи условия > Параметри за качество

АРИЕЛ ТЕЛЕКОМ  ЕООД   2018 г.

ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО НА ФИКСИРАНА УСЛУГА ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Мрежа / Услуга

Параметър

Измерване

Мерна единица

Стойност

Фиксирана

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките

дни

99% - 1 дни
95% - 1 дни

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

% дни

99.8%

Достъп до интернет - Фиксиран

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най- бързите 95 % и 99% от заявките

дни

99% - 1 дни
95% - 1 дни

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

% дни

99.98%

Фиксирана

Процент повреди на абонатната линия

Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

%

0.5%

Фиксирана

Време за отстраняване на повреди

Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии

часове

95% - 4 часа
90% - 4 часа

Фиксирана

Процент повреди на абонатната линия

Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиент

%

99,9%

Фиксирана

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

%

0%

Достъп до интернет - Фиксиран

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

%

0%

Достъп до интернет - Фиксиран

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

ms

2

Стандартно отклонение на закъснението

ms

1

Достъп до интернет - Фиксиран

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

ms

22

Стандартно отклонение на закъснението

ms

53.3

Достъп до интернет - Фиксиран

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост на предаване на данни

kbit/s

951 729

Минимална постигната скорост на предаване на данни

kbit/s

30 011

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни

kbit/s

49 843

Достъп до интернет - Фиксиран

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

%

0.0009%

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню