- Ariel Telecom

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информация

ЦЕНОВА ЛИСТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
ОТ АРИЕЛ ТЕЛЕКОМ

към 01.07.2014 год.

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ

1

Инсталационна такса - Кабелна Телевизия

0,00 лв.

2

Инсталационна такса включване на втори абонатен контакт*

10,00 лв.

3

Инсталационна такса - Цифрова Телевизия

0,00 лв.

4

Такса за допълнителна настройка на телевизионен приемник

5,00 лв.

5

Такса за допълнителна настройка на безжичен рутер  

10,00 лв.

* При ползване на двата телевизионни приемника в едно жилище

НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

Парична  гаранция*

безсрочен договор

едногодишен договор

6

Цифров приемник

50,00 лв.

0,00 лв.

7

Допълнителен цифров приемник

50,00 лв.

0,00 лв.

8

Цифров приемник HD

100,00 лв.

60,00 лв.

*Паричната гаранция се връща след връщане на устройството, но не преди края на договора.

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - МЕСЕЧНИ ТАКСИ

1

Цифрова телевизия (Аналогова телевизия)

17,00 лв.

2

Аналогова телевизия за втори и всеки следващ контакт

0,00 лв.

3

Цифова телевизия за втори и всеки следващ контакт

3,00 лв.

ОТСТЪПКИ

1

За лица с намалена работоспособност над 90%*

30%

2

При предплащане на 3 до 12 месеца **

3% - 12 %

* Намалената работоспособност се доказва с решение на ТЕЛК .

**Отстъпката е валидна само при предплащане на услугата Кабелна Телевизия-основен пакет и е в размер на 1% за всеки предплатен месец

Необходими документи за сключване на договор или последваща промяна по договора

 

За физическо лице:

1

Лична карта на титуляра на договора

2

Копие от решение на ТЕЛК при ползване на отстъпка по т. 1 раздел ІІІ

 

За юридическо лице:

1

Копие от Актуално състояние

2

Лична карта на управителя (само за проверка)

ЗАБЕЛЕЖКИ

В месеца на включване се заплаща изравнителна такса за активираната услуга по цена на ден.

КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ И ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТРАФИКА

безсрочен договор

едногодишен договор

1

Скорост до 5 мbps

9,90 лв.

4,90 лв.

2

Скорост до 10 мbps

14,90 лв.

7,90 лв.

3

Скорост до 15 мbps

19,90 лв.

12,90 лв.

Необходимо оборудване за активиране на услугата

Парична гаранция*

безсрочен договор

едногодишен договор

1

Кабелен модем

20,00 лв.

0,00 лв.

*Паричната гаранция се връща след връщане на устройството.

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТРАФИКА

безсрочен договор

едногодишен договор

двугодишен договор

1

Скорост до 15 Мbps (15 Mbps download + 15 Mbps upload)

19,90 лв.

15,90 лв.

13,90 лв.

2

Скорост до 20 Мbps (20 Mbps download + 20 Mbps upload)

21,90 лв.

16,90 лв.

14,90 лв.

3

Скорост до 30 Мbps (30 Mbps download + 30 Mbps upload)

24,90 лв.

18,90 лв.

16,90 лв.

4

Скорост до 50 Мbps (50 Mbps download + 50 Mbps upload)

29,90 лв.

21,90 лв.

19,90 лв.

5

Скорост до 100 Мbps (100 Mbps download + 100 Mbps upload)

39,90 лв.

34,90 лв.

29,90 лв.

 

ПАКЕТНИ УСЛУГИ - ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ И ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

безсрочен договор

едногодишен договор

двугодишен договор

1

Цифрова телевизия и оптичен интернет до 15 Мbps (15 Mbps download + 15 Mbps upload)

29,90 лв.

27,90 лв.

25,90 лв.

2

Цифрова телевизия и оптичен интернет до 20 Мbps (20 Mbps download + 20 Mbps upload)

31,90 лв.

28,90 лв.

26,90 лв.

3

Цифрова телевизия и оптичен интернет до 30 Мbps (30 Mbps download + 30 Mbps upload)

34,90 лв.

30,90 лв.

28,90 лв.

4

Цифрова телевизия и оптичен интернет до 50 Мbps (50 Mbps download + 50 Mbps upload)

39,90 лв.

33,90 лв.

31,90 лв.

5

Цифрова телевизия и оптичен интернет до 100 Мbps (100 Mbps download + 100 Mbps upload)

49,90 лв.

44,90 лв.

39,90 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНТЕРНЕТ*

Парична гаранция**

1

Безжичен рутер

60,00 лв.

*Допълнителното оборудване за интернет не е здължително.

**Паричната гаранция се връща след връщане на устройството.

НЕУСТОЙКИ, дължими от Потребителя при повреда на крайното устройство или връщането му в непълен комплект

 

Компонент

такса

1

Цифров приемник  HD

100,00 лв.

2

Цифров приемник 

70,00 лв.

3

Кабелен модем 

50,00 лв.

4

Безжичен рутер

75,00 лв.

5

Захранване  на модем или рутер

20,00 лв.

6

USB кабел / ЛАН кабел

5,00 лв.

7

Дистанционно устройство за цифров приемник 

10,00 лв.

8

СМАРТ карта за цифров приемник 

30,00 лв.

9

Дефекти по корпуса на модем/цифров приемник 

10,00 лв.

 

       Всички, посочени по-горе цени са в лева с включен ДДС.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню