- Ariel Telecom

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информация

Технически спецификации на интерфейсите
за свързване на крайните електронни съобщителни устройства
към мрежата на „Ариел Телеком” ЕООД
(версия 1.0, последна промяна 01.1.2014)


ЧАСТ ПЪРВА


  I. Въведение
Настоящия документ е съставен в съответствие с Директива 1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal
Equipment Directive (R&TTE Directive) и съдържа информация за интерфейсите за достъп до мрежата на „Ариел Телеком ”ЕООД.
Тази разработка се основава на изискванията на Закона за електронните съобщения  и отчита изискванията на Комисията за
регулиране на съобщенията за публикуване на техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайни устройства.

  ІІ Позоваване  
Документът е разработен в съответствие с:
    o ETSI EG 201 730-1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC (R&TTE);
Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects.
    o ETSI EG 201 730-4, Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines
for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia cable network
interfaces.

  ІІІ Дефиниции и използвани съкращения  
1. Крайна точка за достъп
• предоставеното оборудването за ползване на абоната. Ако оборудването е повече от един брой, всяко от тях се счита за крайна точка за достъп.
• края на кабелната мрежа на оператора достигаща до помещението на абоната.
2. Метод на свързване – чрез физическо прикачване на кабелна връзка към крайната точка за достъп.
3. Механични връзки – съобразно типа на описаните интерфейси.
4. Брой на връзките – ограничен от броя на физическите интерфейси в крайната
точка за достъп.
5. Интерфейс - Физическа точка на свързване, в която на абоната е предоставен достъп до далекосъобщителната мрежа на оператора.
6. RF - Radio Frequency (Радио честота).

ЧАСТ ВТОРА  І ВИДОВЕ УСЛУГИ
1. Достъп до аналогов пакет
2. Достъп до цифрови пакети
3. Достъп до интернет

  ІІ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРФЕЙСИТЕ
1. Общи изисквания към интерфейсите  
1.1.Електрически характеристики на интерфейса
Формата на импулса при изходния порт трябва да бъде в съответствие с ITU-T G.703.
Цифровият сигнал на входния порт трябва да отговаря на параметрите, описани по-горе, и компенсиран с параметрите на кабелния чифт, осъществяващ взаимната свързаност. Трябва да се има в предвид, че затихването на този чифт е функция на корен квадратен от честотата, и при 1024кHz то трябва да бъде в границите от 0 ÷ 6dB. При определяне на това затихване трябва да се вземат под внимание и загубите, внесени от наличието на цифров репартитор между устройствата на двете Страни. За 10Mbit/s and 100Mbit/s цифрови линии интерфейсните характеристики трябва да са според стандарта IEEE 802.3[1] (“Ethernet”).
1.2. Безопасност и елекромагнитна съвместимост
(1) Безопасност-  Заземяването на външния проводник или на екрана трябва да отговаря на ITU-T G.703. Външният проводник на коаксиалния кабел трябва да бъде свързан към
заземителната мрежа (електрическа земя) както при входния така и при изходния порт. Директното свързване на външните проводници на коаксиалните кабели към
заземителната мрежа в предавателните и приемните интерфейси може да породипротичането на изравнителни токове през конекторите включително и входните вериги на приемниците, поради разлика в потенциалите на различните заземителни мрежи. В
резултат на това е възможно да се появят грешки и дори повреди в оборудването. За предотвратяване на този проблем е възможно u1080 използването на DC изолация между външния проводник и свързващата мрежа при приемния интерфейс. Методът на DC изолация не трябва да нарушава електромагнитната съвместимост на оборудването и на цялата инсталация. Прилагат се препоръки ITU-T К.27, К.35, К.40 и К.41. Не се допуска свързване на Е1 портове, които не отговарят на изискванията за защита срещусвръхнапрежение и мълнии. Общо заземяване за апаратурата е задължително. Работните напрежения, които ще се използват са описани в ITU-T G.703 [2] 2048 kbit/s (2Mbit/s) digital leased. Линийните интерфейси са дефинирани в ITU-T G.703 [2]. Работните напрежения за 10Mbit/s and 100Mbit/s линиини интерфейси са дефинирани в IEEE 802.3.
(2) Електромагнитна съвместимост
Мрежовото оборудване свързано с пускането в експлоатация на такъв вид
интерфейси отговаря на рекущите регулации за електромагнита съвместимост. Regulatory Compliance EN55022 (CISPR 22) – electromagnetic interference EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – electromagnetic immunity EN60950 (IEC950) – product safety

2
. Видове интерфейси
2.1. Интерфейс за свързване на краен клиент към обществена кабелна електронна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми по аналогов път.
Свързването на крайната точка става посредством коаксиален кабел RG6/96 - 75Ώ
.  
Характеристиките на интерфейса  RG6/96 - 75Ώса показани в Таблица 1

                                                                                                                                                                                           Таблица 1

Construction Materials

Construction Type

Non-armored

Center Conductor Material

Bare copper

Dielectric Material

Foam FEP

Jacket Material

PVC

Shield (Braid) Coverage

96%

Shield (Braid) Gauge

34 AWG

Shield (Braid) Material

Aluminum

Shield (Tape) Material

Aluminum/Poly, bonded

Diameter Over Jacket

6.020 mm | 0.237 in

Diameter Over Jacket Tolerance

±0.004 in

Diameter Over Shield (Braid)

5.207 mm | 0.205 in

Jacket Thickness

0.406 mm | 0.016 in

Jacket Thickness, minimum spot

0.330 mm | 0.013 in

Electrical Specifications

Capacitance

50.9 pF/m | 15.5 pF/ft

Characteristic Impedance

75 ohm

Characteristic Impedance Tolerance

±3 ohm

Conductor dc Resistance

6.40 ohms/kft

Dielectric Strength, conductor to shield

2500 Vdc

Jacket Spark Test Voltage

2500 Vac

Nominal Velocity of Propagation (NVP)

84%

Shield dc Resistance

6.40 ohms/kft

Structural Return Loss

15 dB @ 1000–3000 MHz | 20 dB @ 5–1000 MHz

Structural Return Loss Test Method

100% Swept Tested

Environmental Specifications

Environmental Space

Plenum

Flame Test Method

CMP

Operating Temperature

-40 °C to +75 °C (-40 °F to +167 °F)

Safety Standard

cETL | ETL

UL Temperature Rating

60 °C | 140 °F

General Specifications

Cable Type

Series 6

Jacket Color

White

Product Number

2273V

Center Conductor Gauge

18 AWG
  IEC-интерфейс /RF-телевизионна букса- мъжка / - служи за присъединяване на телевизионния приемник на абоната към коаксиален кабел RG 6/96
Характеристики на интерфейса
Product Description  - 9.5mm TV plug; Gender: Male
Application:Audio & Video
За приемане на пълния пакет аналогови програми е необходимо телевизионното устройство да е с пълнообхватен хипербанд тунер, работещ в честотите между 112 MHz до 860 MHz; Видеосистема –PAL; Аудиосистема – D/K и B/G

2.2. Интерфейс за свързване на краен клиент към обществена кабелна електронна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, за приемане на цифров пакет.
SCART интерфейсът е единия начин за свързване на кабелния приемник и телевизионния приемник.  SCART (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) е Европейски стандарт за адио/видео терминал, първоначално разработен във Франция. Нарича се още EuroSCART (това наименование е иницирано от компанията Sharp, която се опитала да го наложи като стандарт и за азиатските пазари) или Euroconnector. Скартът е с трапецовидна форма и има 21 контакта, чрез които се предават различни сигнали – две двойки звукови канали (вход и изход), RGB сигнали, композитни видео сигнали, S-Video сигнали, маса, както и различни управляващи и контролни сигнали.
Схема на Scart интерфейс

  
     Изглед отпред (женски конектор)

   RGB връзка                                                                   Таблица 2


Pin No.

Function

Pin No.

Function

1

AUDIO Output Right

2

AUDIO Input Right

3

AUDIO Output Left

4

AUDIO Ground

5

BLUE Ground

6

AUDIO Input Left

7

BLUE

9

Function Switching

9

GREEN Ground

10

Comm Data 2

11

GREEN

12

Comm Data 1

13

RED/Chroma Ground

14

Comm Data Ground

15

RED/Chroma

16

Blanking

17

VIDEO/Sync/Luminance Ground

18

Blanking Ground

19

VIDEO/Sync/Luminance Output

20

VIDEO/Sync/Luminance Input

21

Common Ground


   RCA / конекторите  (известни още като чинч конектор) се  използват за предаване на аналогови аудио и композитен видеосигнал между кабелния приемник и  телевизора. Свързване посредством  RCA кабели са с три конектора: червен (дясно- стерео); бяло или черно за ляво-стерео и  жълт за композитно видео. Композитният видео сигнал е формат от аналоговата телевизия. Най-общо казано, той съдържа цялата информация за картината – такъв, какъвто е в телевизията преди да се смеси със звуковия сигнал и да се модулира с носещата честота. Наричат го още CVBS (Color, Video, Blank и Sync). В композитния видео сигнал са смесени (затова се нарича композитен) по определен начин всички съставки на цветната видеокартина – яркостен сигнал (Y), цветови сигнал (C) и синхронизиращи импулси.


  Изисквания към телевизионните приемници с вграден DVB-C тунер


Input connector

IEC (RF) male

VHF

45 MHz-470MHz

UHF

470MHz-860 MHz

Input level

-90  dmb 15 dmb

Guard international mode

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

 

Active symbol duration

Demodulation

OFDM2K/8K Carrier

Band width

8 MHz - Europe

Viterbi Decoding Rate

1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Reed Solomon Decoding

FEC:204, 188, t=8

  3. Достъп до интернет

  3.1. Връзка на хибридно оптично-коаксиалната мрежа с модем стандарт DOCSIS 2.0  - RF интерфейс (външен тип F конектор) – спецификация
(1) RF Downstream DOCSIS
  - Диапазон на работна честота: 88 - 860 MHz
  - Модулация: 64 / 256 QAM
  - Максимална скорост: 42.88 Mbps
  - Чувствителност на нивото на входния сигнал: -15 до 15 dBmV
  - Ширина на честотната лента: 8 MHz
(2) RF Upstream DOCSIS
  - Диапазон на работна честота: 5 - 42 MHz
  - Модулация: QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM
  - Максимална скорост: 30.72 Mbps
  - Чувствителност на нивото на входния сигнал: 8 до 55 dBmV савтоматично регулиране
  - Output Impedance : 75 Ohms

  3.2. Връзка между потребителското устройство ползващо интернет и хибридната оптично коаксиална мрежа (1) Ethernet интерфейс (10/100 Base-T и ethernet конектор RJ45) - Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers (IEEE). Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10 Base-T) и IEEE 802.3u (100 Base-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B. Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet  Version 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p. Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.

Подредбата на  конектор RJ45 (ISO 8877), е описана в следващата таблица


Номер на щифт

Чифт №/Част

Цветова маркировка

Сигнал

1

2/a

Бял/Оранж  

Transmit +

2

2/b

Оранж  

Transmit -

3

3/a

Бял/Зелен  

Receive +

4

1/b

Син  

Unused

5

1/a

Бял/Син

Unused

6

3/b

Зелен  

Receive -

7

4/a

Бял/Кафяв  

Unused

8

4/b

Кафяв  

Unused

(2) USB 2.0 интерфейс - служи за присъединяване на потребителското устройство ползващо интернет към хибридната оптично коаксиална мрежа. Universal Serial Bus (USB) интерфейсът е специфициран от USB Implementers Forum и отговаря на спецификацията USB 2.0. Физическият конектор е тип USB-A.


Pin 1

VCC (+5 V, red wire)

Pin 2

Data− (white wire)

Pin 3

Data+ (green wire)

Pin 4

Ground (black wire)

  3.3. Характеристика на интерфейса FTTH (fiber-to-the-home) за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата.
Разглежданият интерфейс се използва за осъществяване на свързаност с оптичната мрежа. Необходимо клиентско оборудване SFP Ports Ethernet Switch, SFP Media Converter или SFP Network Card

                   

Характеристика на интерфейса  

SFP pin-out

Pin

Name

Function

1

VeeT

Transmitter ground

2

TxFault

Transmitter fault indication

3

TxDisable

Optical output disabled when high

4

MOD-DEF(2)

Data for serial ID interface

5

MOD-DEF(1)

Clock for serial ID interface

6

MOD-DEF(0)

Grounded by the module to indicate module presence

7

RateSelect

Low selects reduced bandwidth

8

LOS

When high, indicates received optical power below worst-case receiver sensitivity

9

VeeR

Receiver ground

10

VeeR

Receiver ground

11

VeeR

Receiver ground

12

RD-

Inverted received data

13

RD+

Received data

14

VeeR

Receiver ground

15

VccR

Receiver power (3.3 V)

16

VccT

Transmitter power (3.3 V)

17

VeeT

Transmitter ground

18

TD+

Transmit data

19

TD-

Inverted transmit data

20

VeeT

Transmitter ground

За допълнителни въпроси
0700 20 450;    052/603930;    052/603920
office@ariel-tv.com

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню